Aller au contenu principal

De mogelijke impact van de MIG6.0 transitie op de marktspelers

Tussen 1 november 2021 en 15 december 2021 wordt, in het kader van de MIG6.0 transitie, de informatie uitwisseling tussen de energieleveranciers en de netbeheerders volledig stil gelegd

Tussen 1 november 2021 en 15 december 2021 wordt, in het kader van de MIG6.0 transitie, de informatie uitwisseling tussen de energieleveranciers en de netbeheerders volledig stil gelegd. MIG6.0 staat voor “Market Implementation Guide”. Deze handleiding, die werd opgesteld door het bedrijf Atrias, beschrijft in detail hoe de informatie-uitwisseling tussen de verschillende energieleveranciers en distributienetbeheerders moet gebeuren in de toekomst. Het uiteindelijke doel van de MIG6.0 transitie is om te komen tot een betere, efficiëntere en klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

 

Atrias, dat een initiatief is van de vier grootste distributienetbeheerders van België, werd opgericht in 2011 en moet deze ontwikkeling van de vrije energiemarkt op distributieniveau ondersteunen. Atrias moest hiervoor alle bestaande en complexe datasystemen bij de Belgische distributienetbeheerders vervangen en centraliseren in één enkel, federaal georganiseerd systeem.

Het project had al in 2015 volledige operationeel moeten zijn maar de complexiteit en hoge datastromen van nieuwe digitale meters zorgden ervoor dat het MIG6.0 project uiteindelijk pas operationeel zal worden in november 2021….

 

De MIG6.0 transitie is in België één van dé belangrijkste en grootste IT transitieprojecten van de laatste jaren. De volledige backend software tussen energieleveranciers en distributienetbeheerders zal immers worden vernieuwd om zo de uitwisseling van marktberichten tussen energieleveranciers en netbeheerders aan te passen om rekening te kunnen houden met nieuwe technologieën (zoals bijvoorbeeld  de digitale meters). Voor een energieleverancier is deze transitie geen keuze maar een verplichting. Wie de aanpassingen niet doorvoert in zijn IT systemen kan/mag geen enkel nieuw leverings- of injectiecontract registreren.

 

Uiteindelijk zou de hinder gedurende deze transitieperiode voor klanten beperkt moeten blijven. De back-office facturatie systemen van Elexys ondervinden moeilijkheden indien er fouten zijn in de ontvangen datastromen of in het berichtenverkeer van de netbeheerder. In dat geval zullen er tijdelijk voorschotten aangerekend worden tot dat de dataproblemen opgelost zijn.

Plus d’actualités du monde de l’énergie

Communiqué de presse

Elexys contrainte de cesser ses activités de fournisseur d'énergie en Wallonie et à Bruxelles.

Passez nous voir !

Elexys est le fournisseur d’énergie que votre entreprise recherche ? Parlons-en autour d’une bonne tasse de café ! Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.

THINK

Grâce à une analyse et à une évaluation approfondies de votre problème énergétique, Elexys vous propose la solution la plus efficace et la plus avantageuse pour votre entreprise.

SMART

Elexys encourage ses clients à gérer l’énergie intelligemment. Nous vous proposons donc une vue d’ensemble transparente de votre plan énergétique et des prix actuels du marché dans My Elexys.

ENERGY

Elexys, c’est l’énergie sous toutes ses facettes. Outre la fourniture et l’achat d’énergie, nous avons aussi à cœur de partager notre longue expertise du marché.