Aller au contenu principal

Evolutie van de ELIA onbalanskosten en de impact op het financieel rendement van een PV installatie

Sinds januari 2021 worden energieleveranciers geconfronteerd met een abnormale stijging van de ELIA onbalanskosten specifiek voor productie van energie door PV panelen

Zoals reeds aangehaald in onze blog van 8 juni 2021 is een stabiel elektrisch netwerk een netwerk dat te allen tijde in balans wordt gehouden door de frequentie op een constante waarde van 50Hz af te regelen. Zijn er overschotten of tekorten aan elektriciteit dan ontstaat er onbalans op het elektrisch net. Aangezien elektriciteit niet kan gestockeerd worden zal de transportnetbeheerder ELIA, die in België erop toeziet dat productie en afname van elektriciteit constant in evenwicht zijn, de evenwichtsverantwoordelijken (ook wel BRP’s of Balance Responsible Party genoemd) aangesloten op hun transportnetwerk vergoeden of penaliseren in functie van de BRP bijdrage tot het evenwicht op het transportnet. De BRP die een vergoeding ontvangt van of moet betalen aan ELIA kan een energieleverancier of trader zijn, een energieproducent of een grootverbruiker die rechtstreeks op het ELIA transmissienet is aangesloten.

 

De meeste energieleveranciers nemen bij de start van een leverings- of injectiecontract de verantwoordelijkheid van de onbalans van hun klanten over en zullen dus voor elk kwartier van de dag een voorspelling (men spreekt van “forecasting”)  moeten bezorgen aan  ELIA en dit voor het totaal van de beheerde verbruiken en injecties. Deze “forecast” moet zo nauwkeurig mogelijk gebeuren omdat ELIA fouten in deze forecast als onbalanskosten aan de leverancier factureert.

Sinds januari 2021 worden energieleveranciers geconfronteerd met een abnormale stijging van de ELIA onbalanskosten specifiek voor productie van energie door PV panelen.

Werner De Decker - Algemeen Directeur Elexys

Voor een energieleverancier die leverings- en injectiecontracten met een duurtijd van meerdere jaren wil aanbieden aan zijn klanten is het derhalve van belang dat de berekening van de onbalanskosten door ELIA transparant is en dat de methodologie van de aanrekening stabiel blijft.

 

Echter, sinds januari 2021 worden energieleveranciers geconfronteerd met een abnormale stijging van de ELIA onbalanskosten specifiek voor productie van energie door PV panelen. Dit zou kunnen wijzen op een verminderde kwaliteit van forecasting door de verschillende BRP’s waardoor ELIA genoodzaakt is om meer en duurdere reservecapaciteit aan te spreken om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. De cijfers spreken dit echter tegen….

 

De  grafiek hieronder visualiseert de evolutie van de kwaliteit van de forecasting van Elia voor productie uit PV panelen wetende dat de kwaliteit van de forecasting van de verschillende BRP’s dezelfde trend volgt. Hoe hoger de indicator, hoe duurder de forecasting kost was (de achterliggende data zijn voorspellingen van de productie uit PV installaties opgemaakt door ELIA én gepubliceerd en op hun website[i]). We vergeleken in onze analyse de eerste negen maanden van elk kalenderjaar met de eerste negen maanden van 2021.

Standaardafwijking

De foutmarge in de forecast van de BRP’s ligt in de eerste 9 maand van 2021 quasi in lijn met de eerste 9 maand van de vorige 5 jaar. Echter de onbalanskosten van PV installaties in de eerste 9 maand van 2021 zijn in vergelijking met de eerste 9 maand van de vorige 5 jaar spectaculair duurder geworden, zoals blijkt uit de grafiek hieronder.

Kosten

Het is gaandeweg voor alle marktpartijen meer en meer duidelijk geworden dat er iets structureels is veranderd in 2021 en dat dit een significante impact heeft op de financiële rentabiliteit van PV installaties.

ELIA bevestigde ondertussen al dat ze de goedkope automatische reserveregeling, dewelke vroeger gebeurde door grote energiecentrales, in 2021 gunde aan Flexibility Service Providers, die aanzienlijk duurder zijn in exploitatie.

Een ander fenomeen dat we vaststellen is dat ELIA de manuele reserveregeling, die aanzienlijk duurder is dan de automatische reserveregeling, in 2021 drie keer meer activeerde dan in 2020 en dit ondanks het feit dat de forecast van de verschillende BRP’s geen hogere foutmarge vertoonde dan in de vorige jaren. Een duidelijke uitleg van ELIA laat voorlopig nog op zich wachten.

 

Dit alles heeft tot gevolg dat de marktcondities in 2021 voor energieleveranciers en eigenaars van PV installaties dermate werd geïmpacteerd dat het economische evenwicht volledig is verstoord. Het gevolg van deze toegenomen onbalanskosten zal zijn dat in de toekomst de financiële rendementen van energie opgewekt door PV installaties daalt.

 

 

 

 

[1] Website van ELIA met de brondata van deze studie : https://www.ELIA.be/en/grid-data/power-generation/solar-pv-power-generation-data

Plus d’actualités du monde de l’énergie

Communiqué de presse

Elexys contrainte de cesser ses activités de fournisseur d'énergie en Wallonie et à Bruxelles.

Passez nous voir !

Elexys est le fournisseur d’énergie que votre entreprise recherche ? Parlons-en autour d’une bonne tasse de café ! Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.

THINK

Grâce à une analyse et à une évaluation approfondies de votre problème énergétique, Elexys vous propose la solution la plus efficace et la plus avantageuse pour votre entreprise.

SMART

Elexys encourage ses clients à gérer l’énergie intelligemment. Nous vous proposons donc une vue d’ensemble transparente de votre plan énergétique et des prix actuels du marché dans My Elexys.

ENERGY

Elexys, c’est l’énergie sous toutes ses facettes. Outre la fourniture et l’achat d’énergie, nous avons aussi à cœur de partager notre longue expertise du marché.