Aller au contenu principal

Energieaudit voor kmo’s verplicht vanaf 2022

Op vraag van minister van Energie Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag 4 juni een reeks bijkomende maatregelen goed om kmo’s aan te zetten tot energiebesparingen.

Aanvulling op bestaande regelgeving

In Vlaanderen bestaan er vandaag al bepaalde verplichtingen voor bedrijven. Zo dienen ondernemingen met een jaarlijks primair energiegebruik groter dan 0,1 PJ, te beschikken over een energieplan en worden grote ondernemingen, in het kader van Vlarem II, geacht vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren.

Daarnaast vormen vrijwillige overeenkomsten een speerpunt van het Vlaamse beleid voor energie-efficiëntie bij de Vlaamse energie-intensieve industrie en dit in de vorm van de energiebeleidsovereenkomst (EBO). De andere bedrijven werden tot op vandaag ontlast van verplichtingen.

Verplichtingen aangevuld met vrijwillige overeenkomsten

Het plan dat op tafel ligt legt een verplichting op aan de kmo’s in twee verschillende categorieën met name een energieaudit voor bedrijven met een verbruik tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ en een energiebalans voor bedrijven met een verbruik tussen 0,03 PJ en 0,05 PJ.

De energieaudit zal moeten voldoen aan bepaalde vormvereisten en deze zal iedere 4 jaar opnieuw moeten uitgevoerd worden. De eerste audit zou klaar moeten zijn tegen eind 2022.

De energiebalans heeft vooral als doel om inzicht te krijgen in het energieverbruik van de kmo. Indien er in de laatste 3 jaar reeds een energiescan werd uitgevoerd dan zal u hiervoor vrijgesteld worden.

 

Naast de twee verplichtingen zal Vlaanderen ook inzetten om sectorale ontzorgingstrajecten zoals het Energy4Climate traject van Essenscia. Onze partner E-Luse werkt hier trouwens aan mee.

No regret maatregelen

Naar analogie van sommige andere Europese landen worden alle kmo’s ook aangezet om de zogenaamde no regret maatregelen te implementeren (dit kan bijvoorbeeld het plaatsen van ledverlichting zijn).

Hoeveel is 0,1 PJ primair

Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. 1000 kWh aardgas is gelijk aan 3,25 GJ prim, voor elektriciteit is dit 9 GJ Prim.

Heeft u vragen nog vragen of wenst u te starten met een energieaudit? Neem contact op met uw Account Manager of mail ons op info@elexys.beWij werken nauw samen met E-Luse, gespecialiseerd in het begeleiden van industriële bedrijven en KMO’s bij het verduurzamen van hun bedrijf.

 

Plus d’actualités du monde de l’énergie

Communiqué de presse

Elexys contrainte de cesser ses activités de fournisseur d'énergie en Wallonie et à Bruxelles.

Passez nous voir !

Elexys est le fournisseur d’énergie que votre entreprise recherche ? Parlons-en autour d’une bonne tasse de café ! Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.

THINK

Grâce à une analyse et à une évaluation approfondies de votre problème énergétique, Elexys vous propose la solution la plus efficace et la plus avantageuse pour votre entreprise.

SMART

Elexys encourage ses clients à gérer l’énergie intelligemment. Nous vous proposons donc une vue d’ensemble transparente de votre plan énergétique et des prix actuels du marché dans My Elexys.

ENERGY

Elexys, c’est l’énergie sous toutes ses facettes. Outre la fourniture et l’achat d’énergie, nous avons aussi à cœur de partager notre longue expertise du marché.